umowa deweloperska - najistotniejsze informacje

Umowa deweloperska stanowi umowę na podstawie której deweloper i klient zobowiązują się, że w przyszłości zawrą umowę na podstawie której dojdzie do wyodrębnienia lokalu i przeniesienia jego własności na klienta. Ponadto deweloper zobowiązuje się, że wybuduje budynek w którym ten lokal ma się znajdować.

Z uwagi na złożoność kwestii, które reguluje umowa deweloperska, zalecana jest wnikliwa analiza postanowień przedstawionej przez dewelopera umowy. Uzasadnione wątpliwości nabywców wzbudzają zapisy wyłączające odpowiedzialność inwestorów za opóźnienia w oddaniu budynku do użytku z powołaniem się na przyczyny od nich niezależne.

Często powtarzającymi się  w umowach deweloperskich regulacjami niekorzystnymi dla kupujących są: ustanowienie przez dewelopera zawyżonych kar umownych obciążających kupującego oraz umieszczenie niedozwolonej  klauzuli zgodnie z którą w przypadku niestawiennictwa nabywcy, w terminie wskazanym w umowie, deweloperowi przysługuje praw jednostronnego odbioru lokalu.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera