Sprzedający nie jest wpisany do KW domu bo twierdzi, że nabył go w spadku, jak to sprawdzić?

W takiej sytuacji sprzedający powinien wylegitymować się postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku przez niego lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia. Z tych dokumentów najczęściej będzie wynikać jednak, że spadkobierców jest więcej niż jeden. Jeżeli jednak sprzedający twierdzi, że wyłącznie jemu przysługuje prawo do domu, powinien przedstawić dokument potwierdzający dokonanie podziału spadku, z którego będzie wynikało, że dana nieruchomość przypadła wyłącznie jemu. Takim dokumentem będzie albo orzeczenie sądu, albo umowa działu spadku dokonana w formie aktu notarialnego.  Przy czym zwracam uwagę, że w przypadku notarialnej umowy działu spadku notariusz powinien złożyć akt w sądzie, a zatem brak wpisu do księgi wieczystej powinien być wyraźnym ostrzeżeniem dla potencjalnego kupującego.Sprzedający nie jest wpisany do kw domu bo twierdzi że nabył go w spadku, jak to sprawdzić?


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera