Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a sprzedaż komornicza

Co do zasady, w przypadku, gdy nabywamy nieruchomość, której stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie odpowiada rzeczywistemu, chroni nas rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, która działa na korzyść nabywcy nieruchomości. Jak się jednak okazuje – nie w każdej sytuacji będzie ona skuteczna.

W swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż z ochrony takiej nie będzie mógł skorzystać właściciel nieruchomości wpisany do księgi wieczystej, którego nieruchomość została zbyta w wyniku sprzedaży komorniczej.

Chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy dotychczasowy właściciel nieruchomości nie wiedział o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, gdyż nie zostało ono ujawnione w księdze wieczystej, a jego prawo własności nabywa osoba trzecia – właśnie w drodze licytacji komorniczej.

Warto zatem przed nabyciem nieruchomości dokładnie upewnić się, jaki jest jej stan prawny, nawet jeśli wpisy w księdze wieczystej nie budzą naszych wątpliwości.

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30.06.2016r.: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20770-15-1.pdf


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera