Rękojmia przy zakupie nieruchomości od dewelopera.

Rękojmia za wady mieszkań kupionych od dewelopera jest bardzo ważną instytucją w polskim prawie i należy zawsze o niej pamiętać. Regulacje dotyczące rękojmi określone są w Kodeksie Cywilnym oraz dwóch ustawach – deweloperskiej i o prawach konsumenta. Należy bowiem pamiętać, iż osoba fizyczna kupująca nieruchomość od firmy (dewelopera), w sposób niepowiązany ze swoją działalnością gospodarczą jest konsumentem i już z tego tytułu jest podmiotem pewnych praw. Instytucja rękojmi jest kluczowa z tego powodu, iż błędy w budownictwie, pomimo coraz to doskonalszej techniki zawsze mogą się wydarzyć. Warto więc być świadomym swoich praw w sytuacji, gdy np. po 3 latach od odbioru mieszkania popękają w nim ściany, lub balkon zacznie grozić oberwaniem. Rękojmia zawsze powstaje z mocy samego prawa, tak więc nawet gdy nie zostanie wspomniana w umowie deweloperskiej i tak będzie nabywcy nieruchomości przysługiwać, a termin jej trwania wynosi 5 lat od momentu odbioru mieszkania, uprawniając nabywcę do żądania usunięcia wad przez dewelopera, obniżenia ceny nieruchomości lub zamiany lokalu.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera