Podział nieruchomości gruntowej – część pierwsza

Współczesne trendy na rynku nieruchomości wskazują, iż coraz więcej osób planujących zakup nieruchomości nie decyduje się na kupno dużych działek budowlanych, lecz szuka mniejszego kawałka gruntu pod konkretną zabudowę. Dla sprzedawców nieruchomości oznacza to niejednokrotnie konieczność dokonania podziału swojej nieruchomości. W tym momencie pojawia się pytanie, jak przeprowadzić ten proces? Po pierwsze należy ustalić, czy dany podział jest w ogóle dopuszczalny, co jest generowane przez kilka czynników, takich jak dostęp do drogi publicznej, zgodność podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz inne czynniki dla działek budowlanych (takie jak wielkość działki, cechy geometryczne itd.). Gdy będzie już pewne, iż podział działki jest możliwy, następnym krokiem jest pobranie mapy zasadniczej terenu (a w wypadku jej braku – mapy katastralnej). Urzędem właściwym do pobrania tych dokumentów jest Starostwo Powiatowe, a w przypadku miast na prawach powiatu – Urząd Miejski.

Ciąg dalszy artykułu w części drugiej dostępny pod tym adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/podzia%C5%82-nieruchomo%C5%9Bci-gruntowej-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera