Ograniczone prawa rzeczowe – co to jest?

Ograniczone prawa rzeczowe to uprawnienia do korzystania (głównie) z nieruchomości w ściśle określony sposób, jednakże nie powodujące iż osoba uprawniona staje się właścicielem nieruchomości. Do katalogu ograniczonych praw rzeczowych należą m.in.: użytkowanie, służebność, służebność osobista, hipoteka oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ustawa określa konkretne ograniczone prawa rzeczowe, co oznacza iż strony nie mogą tworzyć nowych praw w tej materii. Istotną kwestią jest również to, iż prawa te podlegają wpisowi do ksiąg wieczystych oraz są skuteczne wobec każdoczesnego właściciela. Oznacza to, iż można sprzedać nieruchomość obciążoną ograniczonymi prawami rzeczowymi, a osoba uprawniona będzie nadal mogła z nich korzystać. Ograniczone prawa rzeczowe mogą powstać na dwa sposoby – pierwszym z nich jest zawarcie umowy między stronami, drugim zaś jednostronne oświadczenie właściciela nieruchomości zawarte w formie aktu notarialnego.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera