Odstąpienie od sprzedaży lub zakupu nieruchomości – część druga

Pierwszą część wpisu można znaleźć pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/odst%C4%85pienie-od-sprzeda%C5%BCy-lub-zakupu-nieruchomo%C5%9Bci-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

 

Druga możliwość odstąpienia od umowy zakupu nieruchomości jest zarezerwowana wyłącznie dla kupującego (wyjątkiem jest umowa zamiany nieruchomości), i dotyczy ona sytuacji, w której w grę wchodzą rękojmia oraz – słowo klucz – istotne wady nieruchomości. Kupujący w takiej sytuacji może zażądać od sprzedającego obniżenia ceny nieruchomości, natychmiastowego usunięcia wad (które muszą jednak być wadami istotnymi, gdyż w przeciwnym razie nie będzie istniała możliwość odstąpienia od umowy) lub po prostu odstąpienia od umowy właśnie. Tak więc sprzedający ma kilka możliwości aby odstąpienie od umowy przez kupującego nie doszło do skutku, jednakże co do zasady jego bierność w działaniu powoduje, iż takie odstąpienie staje się skuteczne.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera