OBOWIĄZEK REJESTRACJI DO GIODO TAKŻE DLA POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI

Biura pośrednictwa przetwarzają dane osobowe

Biura pośrednictwa nieruchomości uzyskując dane od klientów, zarówno tych chcących nabyć jak i sprzedać nieruchomość, przetwarzają dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze. zm.) Ustawa ta bowiem pod pojęciem przetwarzania danych osobowych rozumie także ich gromadzenie lub przechowywanie, zwłaszcza w systemach informatycznych.  Oznacza to, iż tego typu biura są zobowiązane do rejestracji zbioru posiadanych przez siebie danych osobowych, jako ich administratorzy. Każdy zbiór danych podlega osobnej rejestracji, zatem jeżeli biuro przechowuje dane zarówno w komputerowej bazie danych oraz w tradycyjnej formie papierowej ( np. wydrukowane umowy pośrednictwa) to obowiązek rejestracji będzie obejmował oba te zbiory osobno. Istotnym elementem jest również uzyskanie zgody klientów na przetwarzanie ich danych osobowych do celów realizacji umowy pośrednictwa. Na administratorów ustawa nakłada również obowiązek informowania kontrahentów o ich prawie do wglądu do przekazywanych danych oraz możliwości ich  zmiany  lub poprawiania.

Rejestracja zbioru danych osobowych

Biura pośrednictwa są zobowiązane do rejestracji zbioru danych osobowych przed rozpoczęciem ich przetwarzania, co w praktyce oznacza konieczność realizacji tego obowiązku przed  rozpoczęciem działalności w tym w zakresie pośrednictwa. 

Wniosek do GIODO

Rejestracja odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Procedura nie podlega opłatom. We wniosku należy podać między innymi cel przetwarzania gromadzonych zbiorów danych osobowych, opis kategorii osób, których dane będą dotyczyły oraz wskazać na fizyczne i techniczne środki ochrony dostępu do tych danych. 

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku do GIODO skontaktuj się z nami. Nasz zespół wielokrotnie pomagał biurom pośrednictwa w zakresie obowiązków w powyższym zakresie.

Pośrednik a GIODO


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera