Nieprzekraczalna a obowiązująca linia zabudowy

Nieprzekraczalna a obowiązująca linia zabudowy

Przed rozpoczęciem budowy domu lub jego zakupem warto zweryfikować tzw. linie zabudowy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdziemy przede wszystkim ich dwa rodzaje – nieprzekraczalną linię zabudowy oraz obowiązującą linię zabudowy. 

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Nieprzekraczalna linia zabudowy będzie wyznaczała granicę dopuszczalnej zabudowy na działce, co w praktyce oznacza, że poza nią nie może znajdować się żaden fragment zabudowy.

Obowiązująca linia zabudowy

W przypadku obowiązującej linii zabudowy będziemy mieli do czynienia z linią wyznaczoną poprzez zabudowę znajdującą się na sąsiednich działkach. Będzie ona zatem „przedłużeniem” istniejącej już zabudowy. 

Jeżeli natomiast obszar, na którym znajduje się dana działka, nie został objęty ustaleniami miejscowego planu, linia zabudowy (przede wszystkim obowiązująca) obligatoryjnie musi być określona w decyzji o warunkach zabudowy.

Pamiętać jednak należy, że udostępniane w serwisach internetowych mapy, na których możemy znaleźć właściwą działkę, mają jedynie charakter poglądowy i nie można ich traktować jako danych ewidencji gruntów i budynków. Do właściwej oceny stanu faktycznego niezbędny będzie wyrys z miejscowego planu lub decyzja o warunkach zabudowy.


Nieprzekraczalna a obowiązująca linia zabudowy

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera