Kupuję dom, sprzedający oczekuje wpłaty zadatku przy umowie przedwstępnej, co to dla mnie oznacza?

Pytanie to sprowadza się do odpowiedzi na pytanie jakie konsekwencje powoduje wpłata zadatku. Zgodnie z kodeksem cywilnym wpłata zadatku skutkuje tym, że w razie gdyby strona która wzięła zadatek nie wykonała umowy będzie zobowiązana do zapłaty drugiej stronie kwoty odpowiadającej podwójnej wysokości zadatku. Z drugiej jednak strony gdyby umowa nie została wykonana przez stronę która zadatek dała, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Z zadatkiem mamy do czynienia wyłącznie wtedy gdy określona kwota zostanie dana przy zawarciu umowy, a zatem wpłata określonej kwoty na rachunek bankowy w kilka dni po zawarciu umowy nie może być traktowana jako zadatek. Zadatek często mylony jest z zaliczką, która odmiennie od zadatku w razie niewykonania umowy podlega zwrotowi we wpłaconej wysokości. Zarówno zadatek jak i zaliczka podlegają zarachowaniu na poczet ceny w razie wykonania umowy.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera