Księga wieczysta dla mieszkania spółdzielczego własnościowego

Księga wieczysta założona dla spółdzielczego własnościowego przedstawiając stan prawny nieruchomości z pewnością wpływa na pewność obrotu nieruchomościami.  Księga wieczysta dla mieszkania zdaje się być kwestią obowiązkową przy kupnie lub nabyciu nieruchomości. Łatwiej znaleźć nabywcę na lokal z założoną księgą wieczystą.  Mieszkanie z założoną księgą wieczystą kupującym pozwala skorzystać z przysługującej im ochrony z tytułu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, a także uzyskać kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. 

Czy warto założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?  Zdecydowanie tak. Nie zawsze jednak założenie księgi wieczystej dla mieszkania spółdzielczego własnościowego jest możliwe.  Niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione jest w budynku położonym ba gruncie do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa. 

Powyższe oznacza, że nie jest możliwe założenie księgi wieczystej na nieruchomości, której status prawny nie jest uregulowany tzn. budynek nie należy do spółdzielni mieszkaniowej. Dokonując zakupu mieszkania konieczne jest zapoznanie się z uregulowaniami prawnymi w zakresie działki, na której postawiony jest budynek.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera