Jakie są najczęściej spotykane problemy podczas badań geotechnicznych?

Celem badań geotechnicznych jest określenie czy na danym terenie występują grunty nośne i czy można na nich posadowić obiekt budowlany. Jeżeli w badanym podłożu występują grunty organiczne (torfy, namuły) nienadające się do bezpośredniego posadowienia będziemy narażeni na dodatkowe koszty związane z wybraniem tych utworów lub zastosowaniem posadowienia pośredniego. Podobna sytuacja występuje w przypadku niezagęszczonych gruntów nasypowych. Obiekt posadowiony na takich gruntach będzie osiadał, co będzie prowadziło do jego niszczenia.

Wysoki poziom wód gruntowych stanowi utrudnienie przy wykonywaniu robót ziemnych i często uniemożliwia wykonanie piwnicy bez dodatkowych nakładów finansowych. Dzięki badaniom możemy również określić sposób odprowadzania wód opadowych z wykopów.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera