Jak zbadać księgę wieczystą domu?

Jak w przypadku każdej nieruchomości, w tym także domu kupowanych na rynku wtórnym zbadanie księgi wieczystej jest niezbędnym minimum. Księga wieczysta dostarczy nam informacji na temat poprawności oznaczenia nieruchomości (w tym weryfikacji ujawnienia budynku w księdze wieczystej) i praw związanych z nieruchomością, a także pozwoli ustrzec przed zakupem nieruchomości obciążonej prawami i roszczeniami osób trzecich (np. służebność drogi koniecznej lub tocząca się egzekucja), a także hipotekami. W przypadku zakupu domu na rynku wtórnym badanie nieruchomości gruntowej, na której wybudowany został dom.

Weryfikacja powinna obejmować również sprawdzenie czy aktualny właściciel nabył prawo do nieruchomości w sposób skuteczny, w szczególności jeżeli sprzedający nie jest wpisany do księgi wieczystej (np. nabył dom w drodze dziedziczenia).

Podsumowując, w naszej opinii badanie księgi wieczystej w przypadku domów na rynku wtórnym powinno obejmować w szczególności:

  • badanie w zakresie poprawności oznaczenia nieruchomości i ujawnienia budynku

  • badanie w zakresie praw związanych z nieruchomością

  • badanie w zakresie praw i roszczeń obciążających nieruchomość, w tym m.in. służebności, egzekucje toczone z nieruchomości

  • badanie w zakresie hipotek

  • badanie w zakresie prawidłowości nabycia praw do nieruchomości


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera