Jak zbadać księgę wieczystą przy zakupie lokalu na biuro na rynku wtórnym?

Weryfikacja księgi wieczystej lokalu użytkowego powinna obejmować wszystkie cztery działy księgi wieczystej, a zatem dane geodezyjne i adresowe, a także jakie prawa są związane z nieruchomością, informacje o tym kto jest właścicielem nieruchomości, jakie dany lokal ma obciążenia jak również najważniejsze, tj. hipoteka.

Zwracam uwagę, że w przypadku lokali na rynku wtórnym konieczne jest również poza księgą wieczystą lokalu sprawdzenie także nieruchomości gruntowej. Z uwagi na charakter lokalu, który najczęściej był przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej szczególną uwagę należy zwrócić na potencjalne egzekucje toczące się z nieruchomości.

Weryfikacja powinna zawierać także sprawdzenie prawidłowości nabycia praw do nieruchomości przez sprzedającego.

Podsumowując, w naszej opinii badanie księgi wieczystej w przypadku biur, czy tez w ogóle lokalu użytkowych na rynku wtórnym powinno obejmować w szczególności:

  • badanie poprawności oznaczenia nieruchomości
  • badanie praw związanych z nieruchomością
  • badanie praw i roszczeń obciążających nieruchomość,
  • badanie hipotek
  • badanie prawidłowości nabycia praw do nieruchomości przez sprzedającego

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera