Jak zbadać księgę wieczystą działki?

Przy zakupie nieruchomości gruntowej konieczne jest zweryfikowanie księgi wieczystej, jako podstawowego źródła informacji na temat nieruchomości. W księdze wieczystej zweryfikujemy poprawność oznaczenia nieruchomości i sprawdzimy jakie prawa są związane z tą nieruchomością. Przede wszystkim jednak sprawdzimy czy nieruchomość nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich (np. postępowanie egzekucyjne lub służebność drogi koniecznej), jak również sprawdzimy stan wpisów w dziale IV księgi wieczystej, tj. hipoteki.

W sytuacji kiedy właściciel nieruchomości gruntowej nie jest wpisany do księgi wieczystej powinniśmy sprawdzić inne dokumenty, które pozwolą nam zweryfikować czy nabył własność lub prawo użytkowania wieczystego gruntu w sposób skuteczny.

Podsumowując, w naszej opinii badanie księgi wieczystej w przypadku działek powinno obejmować w szczególności:

  • badanie w zakresie poprawności oznaczenia nieruchomości
  • badanie w zakresie praw związanych z  nieruchomością
  • badanie w zakresie praw i roszczeń obciążających nieruchomość, w tym w szczególności postępowania egzekucyjne
  • badanie w zakresie hipotek
  • badanie w zakresie prawidłowości nabycia praw do nieruchomości

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera