Jak zbadać księgę wieczystą budynku biurowego na rynku pierwotnym?

Świadomość konieczności zweryfikowania księgi wieczystej przed zakupem jakiejkolwiek nieruchomości jest duża. Gorzej jest z wiedzą na temat co i jak sprawdzić w księdze wieczystej. W przypadku zakupu budowanego lub wybudowanego budynku użytkowego badanie dotyczyć będzie księgi wieczystej nieruchomości gruntowej. Poza elementami oczywistymi jak hipoteka i inne obciążenia warto również sprawdzić samo oznaczenie nieruchomości, poprawność wpisów w zakresie prawa własności, czy ewentualnie prawa użytkowania wieczystego.

Pamiętać należy, że istotne jest nie tylko ustalenie istnienia bądź nie konkretnych wpisów w księdze wieczystej, ale co może nawet i bardziej istotne, także wzmianek o złożonych wnioskach. W przypadku istnienia wzmianek w księdze wieczystej to czego dotyczy wniosek, nie jest informacją ogólnodostępną i wymaga większej ilości pracy. Konkretna sytuacja pozwoli osobie o fachowej wiedzy ocenić również, czy w danym przypadku nie powinniśmy dokładniej przyjrzeć się tytułowi prawnemu sprzedającego do nieruchomości.

Podsumowując, w naszej opinii badanie księgi wieczystej w przypadku budynków użytkowych na rynku pierwotnym powinno obejmować w szczególności zweryfikowanie:

  • oznaczenia nieruchomości widniejącego w księdze wieczystej

  • istniejących praw związanych z nieruchomością

  • potencjalnych praw i roszczeń, które obciążają nieruchomość

  • działu IV księgi wieczystej, tj. hipoteki

  • tytułu prawnego sprzedającego do nieruchomości


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera