Jak srawdzić umowę przenoszącą własność przy zakupie mieszkania?

Zawarcie umowy przenoszącej własność lokalu wieńczy proces zakupu mieszkania, dlatego niezwykle ważne jest bardzo dokładne jej zweryfikowanie. Należy zagwarantować sobie maksymalne bezpieczeństwo przeniesienia własności lokalu na Państwa rzecz, jak również zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w zakresie płatności. Konieczne jest potwierdzenie ustaleń dotyczących gwarancji i rękojmii zawartych w umowie przedwstępnej. Dokonując transakcji należy mieć już zweryfikowany stan techniczny lokalu i sporządzony protokół odbioru uwzględniający również rozliczenie dostaw wody, gazu, czy energii elektrycznej. W razie braku takiej możliwości konieczne jest zabezpieczenie Państwa interesów. Transakcja powinna być również poprzedzona wymeldowaniem wszystkich mieszkańców.

  • bezpieczeństwo przeniesienia praw
  • bezpieczeństwo płatności ceny
  • weryfikację w zakresie ewentualnych kar umownych
  • weryfikację w zakresie możliwości odstąpienia od umowy i skutków prawnych takiego odstąpienia
  • weryfikację w zakresie gwarancji
  • weryfikację w zakresie rękojmii
  • weryfikację w zakresie rozwiązania kwestii rozliczenia dostawy wody, gazu, energii elektrycznej, oraz usług telekomunikacyjnych
  • weryfikację w zakresie zameldowania w mieszkaniu będącym przedmiotem transakcji
  • weryfikację w zakresie przekazania lokalu

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera