Jak sprawdzić wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową?

Sprawdzenie mieszkania na rynku wtórnym wymaga również zweryfikowania statusu prawnego wspólnoty, czy spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się dany lokal. Należy przy tym sprawdzić, jaka jest sytuacja finansowa wspólnoty czy spółdzielni. Zakup mieszkania znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej w upadłości, może bowiem stanowić ogromny problem dla właściciela. Dodatkowo należy sprawdzić czy wspólnota czy spółdzielnia w zakresie interesującego nas budynku nie ma problemów prawnych lub technicznych.

W przypadku gdy mieszkanie znajduje się w budynku usytuowanym w niezagospodarowanej jeszcze do końca przestrzeni należy również zweryfikować Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub ewentualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przede wszystkim w zakresie potencjalnego sąsiedztwa interesującego Nas budynku. 

W przypadku zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy sprawdzić również zaświadczenie ze spółdzielni a także zweryfikować potencjalną możliwość wyodrębnienia odrębnej własności lokalu. Konieczne jest również zweryfikowanie tytułu prawnego spółdzielni do nieruchomości. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nieuregulowany grunt powoduje, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu co do zasady nie istnieje, ale jest jedynie ekspektatywą prawa.

Podsumowując, w naszej ocenie sprawdzenie statusu prawnego inwestycji w przypadku mieszkań na rynku wtórnym wymaga w szczególności:

  • sprawdzenia statusu prawnego wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej

  • sprawdzenia problemów prawnych i technicznych budynku

  • sprawdzenia sytuacji finansowej wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej

  • sprawdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ewentualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie wystąpienia o warunki zabudowy

  • weryfikacja statusu prawnego garaży, dostępu do drogi publicznej i pozostałych praw związanych z nieruchomością i weryfikacja kosztów z tym związanych


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera