Jak sprawdzić wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową przy zakupie lokalu na rynku wtórnym?

Kupując lokal użytkowy z rynku wtórnego nie zapominajmy o budynku, w którym się znajduje. Lokal może znajdować się we wspólnocie mieszkaniowej, pozostawać w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, czy biurowcu lub kamienicy. Należy przy tym sprawdzić jaki jest status prawny takiego budynku i czy nie ma jakichkolwiek problemów prawnych lub technicznych.

Każdy budynek jest inny i wymaga dużej wiedzy i doświadczenia dobranie odpowiedniego zbioru informacji, który jest konieczny do weryfikacji. Niemniej jednak wskazać przykładowo można chociażby wypis i wyrys z rejestru gruntów, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie.

Zawsze warto sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub ewentualnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rozważyć należy również aspekt łatwości dotarcia do danego lokalu użytkowego przez Państwa potencjalnych klientów.

Podsumowując, w naszej ocenie sprawdzenie statusu prawnego budynku w przypadku lokali użytkowych na rynku wtórnym wymaga w szczególności:

  • sprawdzenia statusu prawnego budynku
  • sprawdzenia problemów prawnych i technicznych budynku
  • sprawdzenia wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
  • sprawdzenia formalnego pozwolenia na budowę
  • sprawdzenia formalnego pozwolenia na użytkowanie
  • sprawdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ewentualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie wystąpienia o warunki zabudowy.
  • ewentualnie weryfikacja statusu prawnego garaży i weryfikacja kosztów z tym związanych

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera