Jak sprawdzić umowę przenoszącą własność lub prawo użytkowania wieczystego domu?

Zawarcie umowy przenoszącej własność domu dokonane powinno być już po wnikliwym audycie nieruchomości, niemniej jednak sama umowa wymaga również dokładnego sprawdzenia. Jeszcze przed jej zawarciem sprzedający powinien wymeldować się ze sprzedawanego domu a strony powinny podpisać protokół przekazania uwzględniający stan techniczny, wyposażenie oraz stany liczników. Weryfikacja samej umowy obejmuje przede wszystkim bezpieczeństwo przeniesienia własności lub prawa użytkowania wieczystego oraz bezpieczeństwo płatności ceny zakupu. W umowie przenoszącej własność należy także potwierdzić warunki rękojmi i gwarancji i zweryfikować zasadność wprowadzenia potencjalnych kar umownych. Istotne może być również rozwiązanie kwestii istniejących umów najmu przedmiotowego domu. Jak masz wątpliwości zawsze możesz skorzystać z naszych usług.

Podsumowując, w naszej opinii sprawdzenie umowy przenoszącej własność lub prawo użytkowania wieczystego w przypadku domów na rynku wtórnym powinno obejmować w szczególności:

  • bezpieczeństwo przeniesienia praw
  • bezpieczeństwo płatności ceny
  • weryfikację w zakresie ewentualnych kar umownych
  • weryfikację w zakresie gwarancji
  • weryfikację w zakresie rękojmii
  • weryfikację w zakresie rozwiązania kwestii rozliczenia dostawy wody, gazu, energii elektrycznej, oraz usług telekomunikacyjnych
  • weryfikację w zakresie zameldowania w mieszkaniu będącym przedmiotem transakcji
  • weryfikację w zakresie przekazania lokalu

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera