Jak sprawdzić umowę przenoszącą własność lub prawo użytkowania wieczystego działki?

Umowa przenosząca własność działki powinna być bezpieczna dla kupującego w zakresie przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego jak również w zakresie momentu płatności ceny. Konieczne jest również wprowadzenie odpowiednich do sytuacji zapewnień sprzedającego i ewentualnie wprowadzenia zapisów dotyczących gwarancji, rękojmii, czy ewentualnych kar umownych.

Do czasu zawarcia umowy końcowej powinien być również sporządzony protokół przekazania działki i rozwiązana kwestia potencjalnych umów najmu lub dzierżawy działki.

Podsumowując, w naszej opinii sprawdzenie umowy przenoszącej własność lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinno obejmować w szczególności:

  • bezpieczeństwo przeniesienia praw

  • bezpieczeństwo płatności ceny

  • weryfikację w zakresie ewentualnych kar umownych

  • weryfikację w zakresie gwarancji

  • weryfikację w zakresie rękojmii

  • weryfikację w zakresie przekazania działki

  • weryfikację w zakresie istniejących umów najmu lub dzierżawy


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera