Jak sprawdzić umowę przenoszącą własność lokalu na biuro na rynku wtórnym?

Umowa przedwstępna ostatecznie przenosi własność lokalu i wymaga zapłaty całości ceny. Bezpieczeństwo tych dwóch elementów jest najważniejszym składnikiem procesu nabywania nieruchomości. W przypadku lokali użytkowych warto również uzyskać zapewnienie, że sprzedający nie dokonuje sprzedaż z pokrzywdzeniem wierzycieli. W pewnych okolicznościach bowiem istniałoby ryzyko odpowiadania przez nabywcę za długi sprzedającego. Właściwie zweryfikowana umowa zapewni nam bezpieczeństwo w zakresie warunków gwarancji i rękojmi, a także rozliczenia mediów i przekazania lokalu w należytym stanie i w odpowiednim terminie.

Podsumowując, w naszej opinii sprawdzenie umowy przenoszącej własność w przypadku lokali biurowych na rynku wtórnym powinno obejmować w szczególności:

Bezpieczeństwo przeniesienia praw

Bezpieczeństwo płatności ceny

  • weryfikację w zakresie ewentualnych kar umownych
  • weryfikację w zakresie gwarancji
  • weryfikację w zakresie rękojmii
  • weryfikację w zakresie rozwiązania kwestii rozliczenia dostawy wody, gazu, energii elektrycznej, oraz usług telekomunikacyjnych
  • weryfikację w zakresie osób zameldowanych w mieszkaniu będącym przedmiotem transakcji
  • weryfikację w zakresie przekazania lokalu i sporządzenia protokołu odbioru

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera