Jak sprawdzić umowę przedwstępną zakupu mieszkania na rynku wtórnym?

Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu mieszkania na rynku wtórnym powinno być dokonane rozważnie i z pełną świadomością zaciągniętego zobowiązania. Konieczna jest w takim wypadku wnikliwa analiza umowy, obejmująca m.in. sprawdzenie potencjalnych ryzyk związanych z wpłaceniem zaliczki lub zadatku. Należy również zabezpieczyć się poprzez wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy, jak również zastanowić się nad odpowiednim zagwarantowaniem swoich praw poprzez ustalenie ewentualnych kar umownych. Zagwarantować należy sobie również prawa z rękojmii wad fizycznych i prawnych, ewentualnie rozważyć także wprowadzenie zapisów dotyczących gwarancji. W umowie przedwstępnej nabycia mieszkania na rynku wtórnym należy również zadbać o odpowiednie zapisy o stanie mieszkania w jakim ma zostać Państwu przekazane, jak również ustalić stan wyposażenia. Konieczne jest również wskazanie terminu zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu. Zwracam uwagę, że umowa przedwstępna ma najczęściej umożliwić uzyskanie kredytu przez Kupującego, dlatego należy zagwarantować sobie odpowiedni termin na załatwienie formalności i najlepiej zagwarantować brak konsekwencji w przypadku, gdyby banki bez Państwa winy odmówiły udzielenia kredytu hipotecznego. Rozważyć należy również wpisanie roszczenia o przeniesienie własności lokalu do księgi wieczystej. Możesz też skorzystać z naszych usług.

  • bezpieczeństwo przeniesienia praw

  • bezpieczeństwo wpłaty zaliczki/zadatku

  • weryfikację w zakresie ewentualnych kar umownych

  • weryfikację w zakresie możliwości odstąpienia od umowy i skutków prawnych takiego odstąpienia

  • weryfikację w zakresie gwarancji

  • weryfikację w zakresie rękojmii

  • weryfikację w zakresie gwarancji wyposażenia lokalu


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera