Jak sprawdzić umowę przedwstępną lokalu na biuro na rynku wtórnym?

Kupując lokal użytkowy zazwyczaj pierwszym etapem będzie zawarcie umowy przedwstępnej, której podstawowymi elementami będzie cena i termin zawarcia umowy przenoszącej własność. Najczęściej przy zawarciu takiej umowy kupując wpłaca również określoną kwotę tytułem ceny. Warto wiedzieć jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką i wprowadzić odpowiedni do Państwa sytuacji zapis. Umowa przedwstępna najczęściej zawierana jest z powodu konieczności spełnienia dodatkowych warunków, żeby transakcja była możliwa, np. uzyskanie finansowania przez kupującego. Należy mieć to na uwadze tworząc umowę i zagwarantować sobie odpowiednie instrumenty prawne pozwalające na bezpieczeństwo gdyby sytuacja potoczyła się nie po naszej myśli. Istotnymi elementami umowy przedwstępnej będzie również stan wyposażenia i umeblowania lokalu, w szczególności jeżeli sprzedający prowadził tam biznes w tej samej branży co Państwo. Zwiększenie gwarancji zawarcia umowy końcowej zapewni wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości do księgi wieczystej.

Podsumowując, w naszej sprawdzenie umowy przedwstępnej w przypadku lokali użytkowych na rynku wtórnym powinno obejmować w szczególności:

  • bezpieczeństwo przeniesienia praw
  • bezpieczeństwo wpłaty zaliczki/zadatku
  • weryfikację ewentualnych kar umownych
  • weryfikację w zakresie możliwości odstąpienia od umowy i skutków prawnych takiego odstąpienia
  • weryfikację w zakresie gwarancji
  • weryfikację w zakresie rękojmii
  • weryfikację w zakresie gwarancji wyposażenia i umeblowania lokalu
  • weryfikację terminu zawarcia umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera