Jak sprawdzić umowę przedwstępną działki?

Umowa przedwstępna zakupu działki musi obejmować szereg elementów. Najistotniejszym z nich jest oczywiście ustalenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, który musi być dla Państwa na tyle korzystny, żeby nie powodował niebezpieczeństwa braku czasu na zapewnienie środków finansowych na zakup (np. kredyt). Ważne jest również ustalenie, czy wpłacacie Państwo zadatek lub zaliczkę na poczet ceny nieruchomości.

Każda transakcja jest oczywiście inna i wymaga dopasowania instytucji prawnych do Państwa potrzeb, ale na potrzeby niniejszego portalu można jedynie zwrócić uwagę na kwestię potencjalnych kar umownych, możliwości odstąpienia od umowy i jego skutków, a także rękojmi za wady fizyczne i przede wszystkim prawne. Można sobie również wyobrazić możliwość wprowadzenia gwarancji przy transakcji zakupu działki, która dotyczyła by np. istniejącego ogrodzenia.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem umowy najmu lub dzierżawa należy zapewnić sobie jej kontynuację lub ustanie przed umową przyrzeczoną.

Podsumowując, w naszej opinii sprawdzenie umowy przedwstępnej w przypadku działek powinno obejmować w szczególności:

  • bezpieczeństwo przeniesienia praw
  • bezpieczeństwo wpłaty zaliczki/zadatku
  • weryfikację w zakresie ewentualnych kar umownych
  • weryfikację w zakresie możliwości odstąpienia od umowy i skutków prawnych takiego odstąpienia
  • weryfikację w zakresie gwarancji sprzedającego
  • weryfikację w zakresie rękojmii
  • ewentualnie wprowadzenie rozwiązań w zakresie istniejących umów najmu lub dzierżawy

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera