Jak sprawdzić status prawny budynku użytkowego kupowanego na rynku pierwotnym?

Budynki użytkowe mogą być budowane w różnych konfiguracjach i wariantach. Dokładne wskazanie elementów koniecznych do sprawdzenia w przypadku poszczególnej sytuacji jest możliwe po analizie sytuacji formalno-prawnej inwestycji. Podstawową wiedzę w tym zakresie uzyskamy badając wypis i wyrys z rejestru gruntów, pozwolenie na budowę i w przypadku skończonych inwestycji pozwolenie na użytkowanie. W sytuacji braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego („MPZP”) należy sprawdzić decyzję o warunkach zabudowy.

Podstawową kwestią jest również ustalenie możliwej zabudowy w najbliższym otoczeniu nieruchomości. W tym celu powinniśmy zweryfikować, czy dla określonego obszaru uchwalono MPZP, a jak nie to należy poszukać informacji zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Często problematyczne przy nieruchomościach tego rodzaju okazuje się również ustalenie prawnego statusu drogi dojazdowej. Jeżeli Państwa firma potrzebuje możliwości dojazdu do nieruchomości przez duże samochody ciężarowe należy sprawdzić, czy będzie to możliwe w istniejącym stanie rzeczy, przy czym nie chodzi tu tylko o stan faktyczny, ale przede wszystkim stan prawny.

Podsumowując, w naszej ocenie analiza sytuacji prawno-finansowej dewelopera w przypadku domów na rynku pierwotnym wymaga w szczególności zanalizowania następujących elementów:

  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów

  • Pozwolenie na budowę, o ile jest wymagane

  • W przypadku wybudowanych budynków pozwolenie na użytkowanie

  • MPZP, lub studium uwarunkowań

  • Ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy

  • Dostęp do drogi publicznej


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera