Jak sprawdzić sprzedającego dom?

Kupując dom w pierwszej kolejności należy sprawdzić kto jest właścicielem domu i czy dom jest przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego. Jeżeli w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka należy zweryfikować jej wysokość oraz kwotę pozostałą do zapłaty całości zadłużenia. Uzyskanie informacji o warunkach na jakich Bank udzieli zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej pozwoli na zaplanowanie całej transakcji i będzie istotnie wpływać na możliwy stopień zabezpieczenia Państwa interesów.

Weryfikacji wymaga również kwestia zameldowania w nieruchomości i umowne określenie momentu wymeldowania. Konieczne jest również sprawdzenie stanu rozliczeń sprzedającego z płatnościami za media.

Jeżeli dom jest własnością spółki prawa handlowego, konieczne może się okazać sprawdzenie zgód korporacyjnych.

Podsumowując, w naszej ocenie sprawdzenie statusu sprzedającego w przypadku domów na rynku wtórnym wymaga w szczególności:

  • zweryfikowania kto jest właścicielem domu
  • zweryfikowanie czy dom obciążony jest hipoteką
  • ewentualnie zweryfikowania na jakich warunkach bank udzieli zgody na wykreślenie hipoteki
  • sprawdzenia stanu rozliczeń sprzedającego z dostawcami mediów
  • sprawdzenia kto jest zameldowany w mieszkaniu i umownego zabezpieczenia wymeldowania
  • weryfikacji ewentualnych zgód korporacyjnych sprzedającego na sprzedaż mieszkania w przypadku sprzedającego będącego spółką prawa handlowego

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera