Jak sprawdzić przedsiębiorcę sprzedającego lokal użytkowy na rynku wtórnym?

Zakup lokalu użytkowego na rynku wtórnym wymaga sprawdzenia wielu elementów. Przede wszystkim należy sprawdzić kto sprzedaje nieruchomości i czy nie jest ona zabezpieczona hipoteką. Jeżeli tak, konieczne będzie ustalenie warunków na jakich bank udzieli zgodę na zwolnienie hipoteki. Konieczna jest również weryfikacja czy dany lokal nadaje się do prowadzenia przez Państwa działalności określonego rodzaju oraz w jakim rodzaju budynku się znajduje. Jeżeli jest to typowa wspólnota mieszkaniowa, należy pamiętać, że w drodze uchwały właściciele mogą zdecydować o zwiększonej wysokości opłat z tytułu kosztów nieruchomości wspólnej przez właścicieli lokali użytkowych.

Warto również sprawdzić stan rozliczeń z administratorem budynku i w płatności za media. Konieczne jest również zweryfikowanie czy lokal nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.

Jeżeli umowa obejmuje również inne elementy biznesu sprzedającego, jak np. umowy, wierzytelności, itd., konieczne jest zbadanie czy łącznie nie stanowi to zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeżeli okazałoby się, że jest takie ryzyko koniecznie należy uzyskać zaświadczenia sprzedającego o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek wobec ZUS.

Jeżeli lokal jest sprzedawany przez spółkę prawa handlowego, sprawdzić należy również zgody korporacyjne.

Podsumowując, w naszej ocenie sprawdzenie statusu prawnego inwestycji w przypadku lokali użytkowych na rynku wtórnym wymaga w szczególności:

  • zweryfikowania właściciela i lokalu

  • zweryfikowania czy na sprzedawany lokal użytkowy obciążony jest hipoteką

  • ewentualnie zweryfikowania na jakich warunkach bank udzieli zgody na wykreślenie hipoteki

  • sprawdzenia stanu rozliczeń sprzedającego z administratorem budynku

  • sprawdzenia czy sprzedający nie posiada zaległości w płatności za media

  • weryfikacji czy sprzedawana nieruchomość nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  • weryfikacji ewentualnych zgód korporacyjnych sprzedającego będącego spółką prawa handlowego


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera