Jak sprawdzić sprzedającego działkę?

Przy zakupie działki w pierwszej kolejności należy sprawdzić kto jest właścicielem gruntu. Przekonamy się o tym przeglądając księgę wieczystą, ewentualnie poprzez inne dokumenty formalnoprawne, jeżeli właściciel nie jest wpisany do księgi wieczystej (np. nabył grunt w wyniku dziedziczenia) albo nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej.

Takimi dokumentami może być np. założony w sądzie wieczysto-księgowym zbiór dokumentów, czy notarialne poświadczenie dziedziczenia. Konieczna jest również weryfikacja, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, a jeżeli jest należy uzyskać informację o warunkach na jakich bank będzie udzielał zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Pozwoli to przede wszystkim na zaplanowanie całej transakcji i będzie istotnie wpływać na zakres bezpieczeństwa transakcji.

Należy również sprawdzić, czy nieruchomość nie jest przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Jeżeli jest należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, które pozwolą zrealizować Państwa plany co do nabywanej nieruchomości.

W przypadku gdy nieruchomość jest własnością spółki prawa handlowego zweryfikować powinniśmy jej zgody korporacyjne.

Podsumowując, w naszej ocenie sprawdzenie statusu sprzedającego w przypadku działek gruntu wymaga w szczególności:

  • zweryfikowania kto jest właścicielem działki
  • zweryfikowanie czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką
  • ewentualnie zweryfikowania na jakich warunkach bank będzie udzielał zgody na wykreślenie hipoteki
  • zweryfikowania czy grunt nie jest przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy
  • zweryfikowanie zgód korporacyjnych sprzedającego w przypadku sprzedającego będącego spółką prawa handlowego

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera