Jak sprawdzić księgę wieczystą mieszkania?

Podstawową kwestią w przypadku zakupu mieszkania jest zbadanie księgi wieczyste. Należy sprawdzić poprawność oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej, zweryfikować wpisy w zakresie praw związanych z nieruchomością, praw i roszczeń obciążających nieruchomość (w tym m.in. na temat toczących się egzekucji z nieruchomości), jak również w zakresie istnienia wpisów hipotecznych. W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym badanie dotyczyć będzie zarówno nieruchomości lokalowej, jak również nieruchomości gruntowej udział w której związany jest z mieszkaniem.

Weryfikacja powinna obejmować również sprawdzenie prawidłowości nabycia praw do nieruchomości przez sprzedającego w szczególności jeżeli sprzedający nie jest wpisany do księgi wieczystej (nabył nieruchomość np. w drodze dziedziczenia).

Podsumowując, w naszej opinii badanie księgi wieczystej w przypadku mieszkań na rynku wtórnym powinno obejmować w szczególności:

  • badanie w zakresie poprawności oznaczenia nieruchomości

  • badanie w zakresie praw związanych z nieruchomością

  • badanie w zakresie praw i roszczeń obciążających nieruchomość, w tym m.in. egzekucje toczone z nieruchomości

  • badanie w zakresie hipotek

  • badanie w zakresie prawidłowości nabycia praw do nieruchomości

  • badanie księgi wieczystej nieruchomości gruntowej


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera