Jak sprawdzić koszty, opłaty i podatki związane z zakupem domu?

Kupując dom na rynku wtórnym nie należy zapominać, że sam zakup to nie koniec kosztów. Sama transakcja generuje znaczące koszty, które powinny zostać zminimalizowane. W pierwszej kolejności należy zatem sprawdzić maksymalną stawkę taksy notarialnej (przykładowo kalkulator znajdziesz tu), jak również uwzględnić wszystkie inne opłaty i podatki związane z zakupem.

Z drugiej strony należy zweryfikować wysokość kosztów eksploatacji domu. Oczywiście informacji mogą dostarczyć rachunki za media za poprzednie okresy. Dodatkowych informacji mogą dostarczyć kwestie techniczne -> w zakładce SPRAWDZENIE KWESTII TECHNICZNYCH.

Zweryfikować należy również, czy dom usytuowany jest na działce stanowiącej własność czy użytkowanie wieczyste. Pozwoli nam to ustalić czy musimy zweryfikować również wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste i ewentualnie kiedy opłata ta była aktualizowana, a także czy nie ma ryzyka jej wypowiedzenia w najbliższej przyszłości. W przypadku użytkowania wieczystego warto również spróbować ustalić warunki potencjalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

Nie należy zapominać również kwestii opłat adiacenckich, które mogą pojawić się w najbliższej przyszłości. O ile wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w sąsiedztwie nieruchomości nie stanowi problemu, który spowoduje że potencjalny klient powinien się martwić, o tyle nie zawsze fakt taki powinien być uwzględniany w cenie sprzedaży.

Podsumowując, w naszej opinii sprawdzenie kosztów, opłat i podatków w przypadku domów na rynku wtórnym powinno obejmować w szczególności:

  • weryfikację podatku od transakcji zakupu nieruchomości

  • weryfikację wysokości maksymalnej wysokości taksy notarialnej

  • sprawdzenie kosztów eksploatacji domu

  • analizę ryzyka opłat adiacenckich

  • sprawdzenie wysokości podatku od nieruchomości

  • ewentualne sprawdzenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

  • ewentualna analiza ryzyka wypowiedzenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera