Jak sprawdzić koszty, opłaty i podatki przy zakupie lokalu na biuro na rynku wtórnym?

Zakup lokalu biurowego lub innego lokalu o charakterze użytkowym to spora inwestycja. Oprócz samej ceny należy przygotować się na inne koszty związane z transakcją, a także użytkowaniem lokalu w przyszłości. Przede wszystkim należy sprawdzić potencjalne podatki, np. VAT czy wysokość taksy notarialnej. Informację od sprzedającego o potencjalnych kosztów eksploatacyjnych warto zweryfikować w administracji budynku.

Potencjalne zagrożenie stanowi również ewentualna budowa infrastruktury technicznej w najbliższym otoczeniu nieruchomości, gdyż może to stanowić podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej. W przypadku lokali wybudowanych na działkach oddanych w użytkowanie wieczyste istnieje ryzyko wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste.

Podsumowując, w naszej opinii sprawdzenie kosztów, opłat i podatków w przypadku lokali użytkowych na rynku wtórnym powinno obejmować w szczególności:

  • weryfikację podatków, w szczególności VATu
  • weryfikację wysokości stawki taksy notarialnej (taksę możesz sprawdzić np. tu)
  • analizę ryzyka poniesienia opłat adiacenckich
  • sprawdzenie wysokości kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  • sprawdzenie wysokości podatku od nieruchomości
  • ewentualnie sprawdzenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste
  • ewentualna analiza ryzyka wypowiedzenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera