Jak sprawdzić koszty, opłaty i podatki przy zakupie działki?

Kupując działkę należ pamiętać, że poza ceną czekają Państwa inne koszty. Weryfikacji wymagają koszty notarialne i ewentualne podatki (kalkulator znajdziesz tu). W przypadku działek dużo problemu nastręcza zazwyczaj podatek VAT, który zależny jest m.in. od tego od kogo kupujemy działkę i jaki jest jej charakter w momencie transakcji.  

Wpływ na koszty w przyszłości będzie miało również to czy działka stanowi własność czy użytkowanie wieczyste. W przypadku użytkowania wieczystego poza ustaleniem opłaty za użytkowanie wieczyste powinniśmy również ustalić kiedy opłata ta była aktualizowana, a także czy w najbliższym czasie nie będzie mogła zostać wypowiedziana. W przypadku użytkowania wieczystego można również ustalić warunki na jakich możliwe jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność.

W pewnych okolicznościach warto również zanalizować czy w najbliższym czasie nie ma ryzyka poniesienia opłat adiacenckich.

Podsumowując, w naszej opinii sprawdzenie kosztów, opłat i podatków w przypadku działek powinno obejmować w szczególności:

  • weryfikację podatku od transakcji zakupu nieruchomości, w szczególności VAT

  • weryfikację wysokości maksymalnej wysokości taksy notarialnej

  • sprawdzenie wysokości podatku od nieruchomości

  • ewentualnie sprawdzenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

  • ewentualnie analiza ryzyka wypowiedzenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

  • analizę ryzyka opłat adiacenckich


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera