Jak sprawdzić koszty, opłaty i podatki przy zakupie budynku biurowego na rynku pierwotnym?

Przy zakupie budynku użytkowego nie małe koszty będą towarzyszyć samej transakcji. Zweryfikujmy jaki jest potencjalny maksymalny koszt taksy notarialnej (kalkulator znajdziesz tu) i jaka jest możliwość jej zmniejszenia. Konieczne jest również bardzo dokładne zweryfikowanie czy transakcja objęta będzie podatkiem VAT. Często rodzi to poważne wątpliwości i wymagana jest opinia doradcy podatkowego.

Pamiętajmy również o sprawdzeniu wysokości podatku od nieruchomości, a jeżeli budynek położony jest na nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego także wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste. Zgodnie z przepisami aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste przeprowadzana może być nie częściej niż raz na 3 lata pod warunkiem oczywiście, że istnieją ku temu podstawy. Warto zatem sprawdzić kiedy ostatnio ta opłata była aktualizowana. W pewnych sytuacjach wskazane jest również sprawdzenie, czy nie istnieją przesłanki do rozwiązania umowy wieczystego użytkowania przez właściciela nieruchomości przed upływem ustalonego okresu. W miarę możliwości należy zastanowić się także, czy nie będzie w najbliższym czasie konieczności poniesienia opłaty adiacenckiej.

Weryfikacja potencjalnych kosztów utrzymania budynku wiąże się głównie z kwestiami technicznymi, dlatego elementy te zostały opisane w zakładce „SPRAWDZENIE KWESTII TECHNICZNYCH”.

Podsumowując, w naszej ocenie weryfikacja kosztów, opłat i podatków w przypadku budynków użytkowych na rynku pierwotnym wymaga w szczególności zorientowania się w następujących kwestiach:

  • podatek VAT od sprzedaży nieruchomości

  • maksymalna taksa notarialna

  • opłata adiacencka

  • podatek od nieruchomości

  • opłata za użytkowanie wieczyste

  • ostatnia aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste

  • ryzyko wypowiedzenie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

  • koszty utrzymania nieruchomości


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera