Jaką dokumentację formalnoprawną należy sprawdzić przed zakupem domu?

Sprawdzenie domu oferowanego na rynku wtórnym wymaga również formalnoprawnego zweryfikowania wszelkich dokumentów. W pierwszej kolejności chodzi tu o pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie, a także wypis i wyrys z rejestru gruntów. Konieczna jest również weryfikacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ewentualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przede wszystkim w zakresie potencjalnego sąsiedztwa interesującego Nas domu. W pewnych sytuacjach warto będzie wystąpić z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy sąsiednich działek.

W przypadku konieczne jest również zweryfikowanie formalnoprawnego dostępu do drogi publicznej. Pozwoli to nie tylko upewnić się w zakresie formalnej prawidłowości dostępu do drogi publicznej, ale również pokaże czy dom nie generuje w tym zakresie zbędnych kosztów.

Podsumowując, w naszej ocenie sprawdzenie statusu prawnego inwestycji w przypadku mieszkań na rynku pierwotnym wymaga w szczególności:

  • sprawdzenia wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
  • sprawdzenia pozwolenia na budowę domu
  • sprawdzenia pozwolenia na użytkowanie domu
  • sprawdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ewentualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie wystąpienia o warunki zabudowy
  • weryfikacja formalnoprawna dostępu do drogi i ewentualna analiza kosztów z tym związanych

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera