Jak sprawdzić formalnoprawnie dokumentację przy zakupie działki?

Kupując działkę należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy jest to działka, która jest już wyodrębniona i czy założona dla niej jest odrębna księga wieczysta. Następnie należy ustalić nr działki w rejestrze gruntów i przejrzeć wypis i wyrys z rejestru gruntów. Kolejnym etapem jest weryfikacja możliwej zabudowy na działce. W tym celu weryfikuje się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub ewentualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Sprawdzenie powinno obejmować zarówno samą interesującą nas działkę jak również tereny sąsiednie. Powinniśmy bowiem przekonać się co może być wybudowane w najbliższej okolicy. W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wystąpić należy z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy interesującej Państwa działki.

Istotnym elementem jest również formalnoprawne sprawdzenie dostępu do drogi publicznej. W przypadku gdy kupujemy działkę gruntu, która została przygotowana do wybudowania domu, w pewnych sytuacjach konieczne może okazać się również sprawdzenie pozwolenia na budowę i jego aktualność. Może w takiej sytuacji okazać się konieczne zweryfikowanie dziennika budowy.

W przypadku prawa użytkowana wieczystego powinniśmy dodatkowo sprawdzić warunki umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i na kiedy przypada termin rozpoczęcia budowy. Konieczne jest również sprawdzenie na jak długo umowa została zawarta i czy gmina nie planuje w tym miejscu jakiejś inwestycji publicznej.

Podsumowując, w naszej ocenie sprawdzenie statusu prawnego inwestycji w przypadku działek wymaga w szczególności:

  • sprawdzenia wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
  • sprawdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ewentualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie wystąpienia o warunki zabudowy w zakresie samej działki
  • sprawdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ewentualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie wystąpienia o warunki zabudowy w zakresie sąsiedztwa nieruchomości
  • weryfikacja formalnoprawna dostępu do drogi i ewentualna analiza kosztów z tym związanych
  • ewentualnie sprawdzenie pozwolenia na budowę domu i jego aktualności
  • ewentualnie sprawdzenie umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera