Jak skutecznie sprawdzić sprzedającego mieszkanie?

Zakup mieszkania na rynku wtórnym wymaga m.in. sprawdzenia sprzedającego i warunków na jakich transakcja będzie przeprowadzona. W pierwszej kolejności należy upewnić się, że Sprzedający jest jedynym właścicielem mieszkania. Należy także zweryfikować czy Sprzedający posiada kredyt hipoteczny, zaciągnięty na zakup mieszkania i jeżeli tak jaka kwota pozostała do spłaty. Konieczne jest również zweryfikowanie warunków na jakich Bank udzieli zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i w jakim momencie transakcji będzie to możliwe. Wpłynie to na zakres bezpieczeństwa transakcji po Państwa stronie.

Konieczne jest również sprawdzenie stanu rozliczeń sprzedającego ze wspólnotą mieszkaniową czy spółdzielnią mieszkaniową, a także zweryfikowanie, czy nie posiada zaległości w płatności za media.

Dodatkowo należy upewnić się czy sprzedający jest jedyną osobą zameldowaną w sprzedawanym mieszkaniu i zagwarantować w umowie wymeldowanie.

Jeżeli mieszkanie jest sprzedawane przez spółkę prawa handlowego, zweryfikujmy czy zarząd posiada wszystkie niezbędne zgody korporacyjne.

Podsumowując, w naszej ocenie sprawdzenie statusu prawnego inwestycji w przypadku mieszkań na rynku wtórnym wymaga w szczególności:

  • zweryfikowania właściciela
  • zweryfikowanie czy na zakup mieszkania zaciągnięty został kredyt hipoteczny
  • ewentualnie zweryfikowania na jakich warunkach bank udzieli zgody na wykreślenie hipoteki
  • sprawdzenia stanu rozliczeń sprzedającego ze wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią mieszkaniową
  • sprawdzenia czy sprzedający nie posiada zaległości w płatności za media
  • sprawdzenia kto jest zameldowany w mieszkaniu i zabezpieczenia wymeldowania
  • weryfikacji ewentualnych zgód korporacyjnych dewelopera na sprzedaż mieszkania w przypadku sprzedającego będącego spółką prawa handlowego

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera