Jak odebrać mieszkanie od dewelopera?

Odbiór mieszkania od dewelopera to bardzo ważny moment, w którym kupujący nadal ma dużą kontrolę nad sytuacją i powinien to wykorzystać. Doświadczenie pokazuje bowiem, że wyegzekwowanie naprawy usterek zauważonych w trakcie odbioru mieszkania, a zatem przed samą umową ustanawiającą odrębną własność lokalu jest dużo bardziej prawdopodobne, a w każdym razie udaje się dużo szybciej i łatwiej. Dlatego odbiór mieszkania powinien być dokonany z uwzględnieniem standardu wykończenia mieszkania zawartego w prospekcie informacyjnym, norm budowlanych, jak również wszystkich innych aspektów, które decydują następnie chociażby o kosztach wykończenia czy remontu mieszkania. Dlatego rekomenduje się powierzenie tej czynności budowlańcowi z doświadczeniem.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera