Jak dokonać analizy sytuacji prawno-finansowej dewelopera przy zakupie budynku użytkowego na rynku pierwotnym?

Zakup budynku użytkowego na rynku pierwotnym wymaga sprawdzenia sytuacji prawnej jak również finansowej dewelopera czy generalnego wykonawcy. Podstawowe informacje dot. sytuacji prawnej znajdziemy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na podstawie tych ogólnodostępnych rejestrów będziemy w stanie ustalić jak dalece sięgać będzie musiał Nasz audyt w przypadku konkretnego podmiotu, który sprawdzamy.

Z drugiej strony należy zweryfikować sprawozdania finansowe sprzedającego. Taka weryfikacja da Nam wskazówki czy sytuacja dewelopera jest stabilna i czy konieczny jest dokładniejsze sprawdzenie, albo dodatkowe zabezpieczenie inwestycji. Weryfikacja finansowa ma zdecydowanie większe znaczenie, gdy zawieramy umowę w czasie gdy budynek nie jest jeszcze wybudowany. Pozwoli Nam to na zweryfikowanie potencjalnego ryzyka upadłości, czy problemów płynnościowych podmiotu realizującego inwestycję.

W pewnych sytuacjach należy również zweryfikować ewentualne gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, a także  zgody czy promesy banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Podsumowując, w naszej ocenie analiza sytuacji prawno-finansowej sprzedającego w przypadku budynków użytkowych na rynku pierwotnym wymaga w szczególności sprawdzenia:

  • KRS lub CEiDG

  • Sprawozdań finansowych

  • ewentualnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

  • ewentualnej zgody na wykreślenie hipoteki

  • w przypadku sprzedającego spółki prawa handlowego – zgody korporacyjne


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera