Droga do wymeldowania byłego najemcy.

Najem posiadanej przez siebie nieruchomości jest bardzo popularnym zjawiskiem na rynku. Może się jednak zdarzyć taka sytuacja, gdzie najemca, który zameldował się tymczasowo w naszym mieszkaniu opuścił je (gdy np. skończyła się umowa najmu), lecz się z niego nie wymeldował. Co należy zrobić w takim momencie? Właściciel nieruchomości może złożyć wniosek do właściwego organu meldunkowego, którym jest urząd gminy lub urząd miasta o wymeldowanie danej osoby. Taka czynność wszczyna postępowanie administracyjne o wymeldowanie. Składając taki wniosek musimy jednak wskazać organowi, iż umowa najmu uległa rozwiązaniu, a najemca opuścił mieszkanie. Należy też wskazać dane byłego najemcy oraz dokumenty potwierdzające nasz tytuł prawny do nieruchomości. Nadto należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 złotych od każdej osoby, którą chcemy wymeldować. Po wszczęciu postępowania administracyjnego organ przeprowadzi postępowanie dowodowe, gdzie może przesłuchać właściciela nieruchomości, bądź dokonać oględzin lokalu. Wydanie decyzji przez organ w sprawie wymeldowania następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o wymeldowanie wraz z dokumentami.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera