Do kiedy obowiązuje program Mieszkanie dla Młodych?

Program Mieszkanie dla Młodych ruszył w 2014 r., a jego realizację przewidziano na 5 lat - do końca 2018 r. W każdym roku przewidziano inny limit środków na wypłatę dofinansowania. 

W związku z rekordowym zainteresowaniem programem MdM pod koniec 2015 roku oraz decyzją Nadzoru Finansowego dotyczącą wysokości wkłady własnego pojawiły się obawy związane z zakończeniem funkcjonowania programu MdM.

Pomimo, że wsparcie udzielane w postaci dofinansowania wkładu własnego zaplanowane zostało do końca 2018 r. z danych Baku Gospodarstwa Krajowego wynika, że na dzień 31 grudnia 2015 roku beneficjenci zarezerwowali już niemalże połowę środków przeznaczonych na 2016 r. Czy to oznacza koniec programu Mieszkanie dla Młodych? Bank Gospodarstwa Krajowego nie ma możliwości zwiększenia limitu wypłacanych środków.  Górny limit dopłat  w poszczególnych latach został zapisany w ustawie o MdM i nie ma możliwości jego zwiększania  bez dokonania zmiany ustawy. Ustawa nie przewiduje również możliwości przesuwania kwot pomiędzy poszczególnymi latami

Nadal dostępne są jeszcze pule środków przeznaczone z budżetu na 2017 i 2018 rok.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera