Darowizna nieruchomości a ograniczone prawa rzeczowe

W przypadku, gdy zapada decyzja o zawarciu umowy darowizny nieruchomości, należy w pierwszej kolejności sprawdzić jej księgę wieczystą. Najważniejsze dla omawianej materii, czyli ograniczonych praw rzeczowych są wpisy w dziale III oraz IV księgi. Nie wszystkie jednak prawa rzeczowe muszą być ujawniane w księdze wieczystej (do takich przypadków należą najem, dzierżawa i dożywocie), dlatego tak ważne jest, aby przed zawarciem umowy dożywocia bardzo dobrze poznać wszystkie aspekty stanu prawnego danej nieruchomości.

Pamiętając, iż ograniczone prawa rzeczowe nie wygasają wraz ze zmianą właściciela, należy dokonać analizy wszelkich innych obciążeń nieruchomości, takich jak służebności czy hipoteka, która może stanowić duże zagrożenie dla obdarowanego.

Więcej o ograniczonych prawach rzeczowych znajdziesz na naszym blogu pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/ograniczone-prawa-rzeczowe-%E2%80%93-co-to-jest.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera