Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości, to co do zasady władanie nieruchomością przez osobę, która jednak nie jest jej właścicielem. Władanie to polega na dbanie o nią, utrzymywanie jej w porządku i czystości oraz regulowanie wszelkich opłat z nią związanych. Zasadniczo wyróżnia się dwa typy zasiedzenia nieruchomości – w dobrej oraz w złej wierze. Zasiedzenie w dobrej wierze następuje wtedy, gdy osoba władająca nieruchomością używała jej, i nie wiedziała że posiada ona prawowitego właściciela. Takie zasiedzenie staje się skuteczne po upływie 20 lat władania nieruchomością. W przypadku zasiedzenia w złej wierze okres ten jest dłuższy i wynosi 30 lat, lecz władający musi wiedzieć, iż nieruchomość ta posiada prawowitego właściciela, lecz on mimo to jej używał. Aby stwierdzić zasiedzenie nieruchomości, po upływie wyżej wskazanych terminów należy złożyć do sądu wniosek o stwierdzenia nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, który w toku postępowania sądowego taki wniosek rozpatrzy.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera