Czym jest zamiana nieruchomości?

Zamiana nieruchomości jest formą umowy zamiany opisanej w Kodeksie Cywilnym, jednak jej stronami są właściciele nieruchomości, którzy pragną się nimi zamienić (np. w celu uregulowania granicy działek, celem prostszego nimi gospodarowania, bądź to z powodu różnych sytuacji życiowych). Kolejną ważną różnicą pomiędzy zwykłą umową zamiany, a zamianą nieruchomości jest konieczność zawarcia jej przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Ważną informacją są również koszty zawarcia takiej umowy: koszty notarialne, koszt wyceny obu podlegających zamianie nieruchomości, podatek dochodowy od zbycia nieruchomości oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (w wysokości 2% różnicy w cenie pomiędzy zamienianymi nieruchomościami). Zasadniczo jednak umowa zamiany nieruchomości upraszcza proces transakcji, bowiem zarówno czynność zbycia jak i nabycia nieruchomości zostaje ujęta w jednym dokumencie.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera