Czym jest najem okazjonalny?

Odpowiedzią na nieuczciwe praktyki najemców, polegające na nieopuszczeniu lokalu wynajmującego po tym, jak rozwiązano umowę najmu było wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji najmu okazjonalnego. Forma zawarcia takiego najmu jest nieco bardziej skomplikowana od podstawowej, przez co niektórzy wynajmujący swoje nieruchomości z niej nie korzystają. Obawy te są jednak nieuzasadnione, ponieważ taki typ najmu jest dla wynajmującego o wiele bardziej bezpieczny. Umowa najmu okazjonalnego musi zawierać oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego poddaniu się egzekucji i opróżnieniu i wydaniu lokalu, z którego korzystał na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Rozwiązanie takie wiąże się z większymi kosztami (taksa notarialna), ale zapewnia wynajmującemu większy zakres ochrony i ułatwia oraz przyspiesza eksmisję nieuczciwego najemcy. Decydując się na tą formę najmu, należy zwrócić uwagę na jeszcze dwie rzeczy: po pierwsze wysokość kaucji jest regulowana przez prawo i wynosi maksymalnie sześciokrotność miesięcznego czynszu, a jej zwrot najemcy jest zrewaloryzowany. Po drugie, właściciel nieruchomości (który przy tej formie najmu musi być osobą fizyczną i nie prowadzić działalności gospodarczej) musi zgłosić taką umowę właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera