Czy warto kupić nieruchomość użytkową dla firmy w specjalnej strefie ekonomicznej?

Specjalne strefy ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, które powstały, aby przyspieszyć rozwój regionów. Przyciąganie inwestorów do takich stref odbywa się poprzez możliwość uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) od dochodu uzyskanego z działalności określonej w uzyskanym zezwoleniu. Jak zatem wynika z powyższego specjalna strefa ekonomiczna może przynosić znaczące profity, przy czym należy zauważyć, że warunkiem skorzystania z pomocy publicznej jest uzyskanie zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, które udzielane jest przez spółkę zarządzającą strefą w imieniu ministra gospodarki. Takie zezwolenie może nakładać jednak również obowiązki, jak chociażby konieczność poniesienia określonych nakładów. Dodatkowo cena nieruchomości w specjalnej strefie ekonomicznej może być wyższa.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera