Czy właściciel nieruchomości może być zmuszony do rozporządzenia swoją własnością wbrew swojej woli?

Pomimo szerokiej ochrony i wysokiego statusu własności prywatnej w systemie prawnym, istnieją wyjątkowe okoliczności, kiedy właściciel nieruchomości zostaje przymuszony do rozporządzenia swoją nieruchomością wbrew swojej woli. Pierwsza taka sytuacja to żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji przez wspólnotę mieszkaniową. Jest to możliwe w wypadku, gdy właściciel zalega długotrwale z opłatami, albo też rażąco lub uciążliwie korzysta z nieruchomości. Drugą sytuacją są immisje, czyli takie działania właściciela, celowe bądź nie, które utrudniają korzystanie z nieruchomości innym właścicielom. Uzyskanie zaprzestania immisji można uzyskać na drodze sądowej, a wyroki w takich sprawach mogą być podstawą do eksmisji właściciela, bądź sprzedaży nieruchomości. Trzecia sytuacja, kiedy właściciel jest zmuszony do rozporządzenia swoją nieruchomością wbrew woli, to wywłaszczenie. Jest to sytuacja, kiedy państwo wywłaszcza nieruchomość (np. grunt pod budowę drogi) od właściciela na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera