Czy po upływie okresu rękojmi deweloper odpowiada za wady nieruchomości?

Jeżeli od zakupu mieszkania przez nabywcę będącego konsumentem minęło pięć lat,  a w lokalu ujawniły się usterki, wydaje się, iż droga do dochodzenia roszczeń od dewelopera jest zamknięta. Istnieją jednak inne możliwości dochodzenia swoich praw. Po pierwsze, należy się pochylić nad umową zawartą z deweloperem, w niej bowiem może (choć nie musi) zostać zawarta gwarancja dewelopera na okres dłuższy niż 5 lat. Kolejna furtką do dochodzenia swoich roszczeń jest ujawnienie, iż powstałe wady, to tzw. wady ukryte, czyli podstępem zatajone przez dewelopera, a których wykrycie podczas prawidłowo dokonanego odbioru mieszkania nie było możliwe. W takim przypadku termin przedawnienia rękojmi wynosi 5 lat od momentu wykrycia wady. Ostatnią, choć mniej popularną możliwością, ze względu na skrócone terminy przedawnienia, jest odpowiedzialność kontraktowa. Dotyczy to takich sytuacji, gdzie nabywca wiedząc o istnieniu wady, nie zgłosił jej przed upływem okresu rękojmi. W takich przypadkach dochodzenie odszkodowania od dewelopera możliwe jest na zasadach ogólnych.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera