Czy nieruchomość może stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

Co do zasady sama nieruchomość jako taka nie może stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Niemniej jednak w przypadku transakcji na rynku nieruchomości użytkowych często dochodzi do kompleksowej sprzedaży obejmującej także inne składniki danego przedsiębiorstwa jak np. wierzytelności, zobowiązania, jak również dochodzi do „przejmowania” pracowników sprzedającego. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności wtedy  gdy przedsiębiorcy należą do tej samej branży. W każdym takim przypadku należy odrębnie zanalizować, czy dany zespół składników majątkowych może zostać potraktowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w kontekście zarówno samej odpowiedzialności cywilnej jak również w kontekście podatkowym.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera