Czy na zakupione od dewelopera mieszkanie mam gwarancje?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że gwarancja to zobowiązanie wynikające z oświadczenia sprzedającego, a zatem dotyczyć będzie ona wyłącznie tych deweloperów którzy zdecydują się na udzielenie gwarancji. Niemniej jednak każdemu kupującemu lokal od dewelopera przysługują roszczenia z tytułu rękojmii, która potocznie nazywana jest przez kupujących „gwarancją”. Nabywcy lokali mieszkalnych, których umowy ustanawiające odrębną własność lokali zostały zawarte przed 25 grudnia 2014 roku mają 3-letnią rękojmie, natomiast Ci, którzy nabyli lokal po tej dacie mają 5-letnią rękojmie na wady fizyczne i prawne lokalu.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera